Croeso cynnes i wefan Gŵyl y Synhwyrau
A warm welcome to the Festival of the Senses website

About the festival

Llandeilo Festival of Senses is an annual free pre Christmas festival. Located across the West Wales town, the festival encompasses the towns shops, pubs, cafes and restaurants as well as offering Craft and fashion stalls, food stalls, buskers, entertainment and more. Join us in Llandeilo on the 17th - 19th of November, and get yourself in the Festive spirit.

Amdano'r ŵyl

Mae Gŵyl y Synhwyrau Llandeilo yn ŵyl flynyddol am ddim sydd yn paratoi chi ar gyfer y Nadolig. Wedi'i leoli ar draws y dref, mae'r ŵyl yn cwmpasu'r siopau'r dref, tafarndai, caffis a bwytai yn ogystal â chynnig stondinau crefft a ffasiwn, stondinau bwyd, adloniant a mwy. Ymunwch â ni yn Llandeilo ar y 17 - 19 o Dachwedd, a chael eich hun yn ysbryd y Nadolig.

Gweld

Siwd gymaint i'w weld a'i wneud, ni fyddwch yn gwybod lle i ddechrau ...

Clywed

Adloniant am ddim trwy'r penwythnos i'r teulu i gyd.

Arolgi

Syfrdanwch eich trwyn gyda cymaint o arogleoedd hyfryd!

Blas

Synnwch ar y dewis o fwyd sydd ar gael i'w fwyta tra bo'ch yma ... ac i gymeryd adref.

Cyffwrdd

Profiadau cyffyrddol i gyffroi eich synnwyr cyffwrdd.

Mwynhad

Ar ôl cyffroi eich synhwyrau, amser am ychydig o foethusrwydd.

Newyddion Diweddaraf

Entertainment Schedule

gyda No Comments

(English) Check out our Festival Map…..

gyda No Comments

Rydym yn flin nad oes fersiwn Gymraeg i’w gael ar hyn o bryd.

Have you got what it takes to be the next winner of Tywi’s Got Talent?

gyda No Comments

On the 13th of October at the White Hart, Llandeilo the first round of the 2017 Tywi’s Got Talent will take place. An opportunity to showcase your talent and be in the chance with performing on the main stage at this years Llandeilo Festival of the Senses as well as winning a cash prize.   The annual event is open … Darllenwch Fwy

Fundraising Events for Festival of the Senses

gyda No Comments

Each year we organise a number of local events to help fundraise towards the running costs of the festival. Here are the events taking place this year: Round 1 of Tywi’s got talent – 7pm 13th of October – The White Hart, Llandeilo Round 1 of the famous Tywi’s Got Talent competition. An opportunity to fundraise for the festival and showcase … Darllenwch Fwy

Facebook

Twitter

Paratowch...
...ar gyfer Gwyl y Synhwyrau yn Llandeilo ym mis Tachwedd.
17-19 Tachwedd 2017
Mae'r dref yn dod yn fyw gydag awyrgylch gwych, a'r siopau a stondinau yn brysur dros ben.
O'r papur y Daily Star
"We visited the annual pre-Christmas Festival of the Senses in Llandeilo. The town is a great place to shop for a special gift that's a little out of the ordinary."