Croeso cynnes i wefan Gŵyl y Synhwyrau
A warm welcome to the Festival of the Senses website

Gweld

Siwd gymaint i'w weld a'i wneud, ni fyddwch yn gwybod lle i ddechrau ...

Clywed

Adloniant am ddim trwy'r penwythnos i'r teulu i gyd.

Arolgi

Syfrdanwch eich trwyn gyda cymaint o arogleoedd hyfryd!

Blas

Synnwch ar y dewis o fwyd sydd ar gael i'w fwyta tra bo'ch yma ... ac i gymeryd adref.

Cyffwrdd

Profiadau cyffyrddol i gyffroi eich synnwyr cyffwrdd.

Mwynhad

Ar ôl cyffroi eich synhwyrau, amser am ychydig o foethusrwydd.

Newyddion Diweddaraf

Amser i gynllunio ar gyfer Gŵyl y Synhwyrau 2016

with Dim Sylwadau

Amser i gychwyn cynllunio eich ymweliad i’r ŵyl eleni, cofiwch i ymweld ân siopau arbennig, Neuadd Ddinesig am y crefftau, Fasiwn @ Capel Horeb, y Babell Fwyd, Sïon Corn ac wrth gwrs y Brif Lwyfan

Cerddoriaeth o’r Ffilmiau a Sioeau – Noson Codi Arian

with Dim Sylwadau

Dewch i ymuno yn ein noson cidi arian ar y 21 o Hydref. Noson o bwyd, adloniant a cherddoriaeth…. Tocynnau ar gael o Westy’r Cawdor

Dyddiadau 2016

with Dim Sylwadau

Rydym yn falch i gyhoeddi mae dyddiadau yr wyl yn 2016 fydd y 18, 19 a 20 o Dachwedd. Byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth am digwyddiadau a newyddion yn fuan, ond am nawr rhowch y dyddiad yn y dyddiadur.

Facebook

Twitter

Paratowch...
...ar gyfer Gwyl y Synhwyrau yn Llandeilo ym mis Tachwedd 2016.
18-20 Tachwedd 2016
Mae'r dref yn dod yn fyw gydag awyrgylch gwych, a'r siopau a stondinau yn brysur dros ben.
O'r papur y Daily Star
"We visited the annual pre-Christmas Festival of the Senses in Llandeilo. The town is a great place to shop for a special gift that's a little out of the ordinary."