Parcio  

Bydd yna gwasanaeth Parcio a Teithio yn rhedeg o Ysgol Bro Dinefwr i’r Neuadd Ddinesig ar yr amseroedd canlynol yn ystod y penwythnos.

Dydd Gwener y 17 – 5yh – 10yh

Dydd Sadwrn y 18 – 10yb – 6yh

Dydd Sul y 19 – 10yb – 4yp

Dilynwch arwyddio yr AA i gyrraedd Ysgol Bro Dinefwr neu dilynwch y cos post SA19 6PE

Bysiau

Am yr amserlen bysiau diweddara ewch i https://www.traveline.cymru

Trenau 

Mae gorsaf Llandeilo ar lein Canol Cymru gyda threnau yn rhedeg rhwng Abertawe a’r Amwythig.

Am rhagor o wybodaeth am yr orsaf ewch i http://www.heart-of-wales.co.uk/timetables.htm