PARTY IN THE PARK LLANDEILO

gyda No Comments

Llandeilo Town Band, Llandeilo (2022)


Mae Cyngor Tref Llandeilo a grwpiau lleol yn cynnal Parti yn y Parc ar Fehefin 4ydd 2022, rydym yn chwilio am stondinau a fyddai â diddordeb mewn cymryd rhan, mae gennym ddiddordeb mewn clywed gan fusnesau a all gynnig stondinau “crefft” neu ryngweithiol ag all adio i’r ddigwyddiad.
Os oes gennych ddiddordeb mewn cael stondin, bydd angen i chi wneud cyfraniad i’r digwyddiad a chysylltu ag Owen James Clerc Cyngor Tref Llandeilo ar clerk.ltc@gmail.com mae angen roi gwybod erbyn 22 Ebrill 2022 os gwelwch yn dda
Cyngor Tref Llandeilo Fawr Town Council and local groups are holding Party in the Park on June 4th 2022.
We are looking for stalls who would be interested in participating, we are interested in hearing off businesses who can offer “craft” or interactive type stalls to help make the event more exciting for the public.

If you are interested in having a stall you will need to make a donation to the event and contact Owen James Llandeilo Town Council Clerk on clerk.ltc@gmail.com interested parties need to advise by 22nd April 2022