Croeso cynnes i wefan Gŵyl y Synhwyrau
A warm welcome to the Festival of Senses website

About the festival

Llandeilo Festival of Senses is an annual free pre Christmas festival. Located across the West Wales town, the festival encompasses the towns shops, pubs, cafes and restaurants as well as offering Craft and fashion stalls, food stalls, buskers, entertainment and more. Join us in Llandeilo on the 16th - 18th of November, and get yourself in the Festive spirit.

Amdano'r ŵyl

Mae Gŵyl y Synhwyrau Llandeilo yn ŵyl flynyddol am ddim sydd yn paratoi chi ar gyfer y Nadolig. Wedi'i leoli ar draws y dref, mae'r ŵyl yn cwmpasu'r siopau'r dref, tafarndai, caffis a bwytai yn ogystal â chynnig stondinau crefft a ffasiwn, stondinau bwyd, adloniant a mwy. Ymunwch â ni yn Llandeilo ar y 16 - 18 o Dachwedd, a chael eich hun yn ysbryd y Nadolig.

Gweld

Siwd gymaint i'w weld a'i wneud, ni fyddwch yn gwybod lle i ddechrau ...

Clywed

Adloniant am ddim trwy'r penwythnos i'r teulu i gyd.

Arolgi

Syfrdanwch eich trwyn gyda cymaint o arogleoedd hyfryd!

Blas

Synnwch ar y dewis o fwyd sydd ar gael i'w fwyta tra bo'ch yma ... ac i gymeryd adref.

Cyffwrdd

Profiadau cyffyrddol i gyffroi eich synnwyr cyffwrdd.

Mwynhad

Ar ôl cyffroi eich synhwyrau, amser am ychydig o foethusrwydd.

Newyddion Diweddaraf

(English) Gallery of our 2018 Festival – courtesy of Mike Richards

gyda No Comments

Rydym yn flin nad oes fersiwn Gymraeg i’w gael ar hyn o bryd.

(English) Llandeilo Late Night Shopping December 6th

gyda No Comments

Rydym yn flin nad oes fersiwn Gymraeg i’w gael ar hyn o bryd.

(English) THANK YOU!

gyda No Comments

Rydym yn flin nad oes fersiwn Gymraeg i’w gael ar hyn o bryd.

(English) Final day at our festival with record figures

gyda No Comments

Rydym yn flin nad oes fersiwn Gymraeg i’w gael ar hyn o bryd.

Facebook

Twitter

Paratowch...
...ar gyfer Gwyl y Synhwyrau yn Llandeilo ym mis Tachwedd.
Sbri ym Mis Tachwedd
Mae'r dref yn dod yn fyw gydag awyrgylch gwych, a'r siopau a stondinau yn brysur dros ben.
O'r papur y Daily Star
"We visited the annual pre-Christmas Festival of the Senses in Llandeilo. The town is a great place to shop for a special gift that's a little out of the ordinary."