Croeso cynnes i wefan Gŵyl y Synhwyrau
A warm welcome to the Festival of Senses website

About the festival

Llandeilo Festival of Senses is an annual free pre Christmas festival. Located across the West Wales town, the festival encompasses the towns shops, pubs, cafes and restaurants as well as offering Craft and fashion stalls, food stalls, buskers, entertainment and more. Join us in Llandeilo on the 15th - 17th of November 2019, and get yourself in the Festive spirit.

Amdano'r ŵyl

Mae Gŵyl y Synhwyrau Llandeilo yn ŵyl flynyddol am ddim sydd yn paratoi chi ar gyfer y Nadolig. Wedi'i leoli ar draws y dref, mae'r ŵyl yn cwmpasu'r siopau'r dref, tafarndai, caffis a bwytai yn ogystal â chynnig stondinau crefft a ffasiwn, stondinau bwyd, adloniant a mwy. Ymunwch â ni yn Llandeilo ar y 15 - 17 o Dachwedd, a chael eich hun yn ysbryd y Nadolig.

Gweld

Siwd gymaint i'w weld a'i wneud, ni fyddwch yn gwybod lle i ddechrau ...

Clywed

Adloniant am ddim trwy'r penwythnos i'r teulu i gyd.

Arolgi

Syfrdanwch eich trwyn gyda cymaint o arogleoedd hyfryd!

Blas

Synnwch ar y dewis o fwyd sydd ar gael i'w fwyta tra bo'ch yma ... ac i gymeryd adref.

Cyffwrdd

Profiadau cyffyrddol i gyffroi eich synnwyr cyffwrdd.

Mwynhad

Ar ôl cyffroi eich synhwyrau, amser am ychydig o foethusrwydd.

Newyddion Diweddaraf

(English) AGM 2020

gyda No Comments

Rydym yn flin nad oes fersiwn Gymraeg i’w gael ar hyn o bryd.

(English) Stall traders 2019

gyda No Comments

Rydym yn flin nad oes fersiwn Gymraeg i’w gael ar hyn o bryd.

(English) All you need to know about the 2019 festival

gyda No Comments

Rydym yn flin nad oes fersiwn Gymraeg i’w gael ar hyn o bryd.

Beth sy’n Digwydd i Llandeilo ar Dachwedd 15 – 17

gyda No Comments

Rhai o’r pethau sydd yn digwydd yn yr ŵyl eleni Bydd yr ŵyl yn agor ar ddydd Gwener 15fed Tachwedd am 11yb Byd Siôn Corn yn dod drwy’r dref am 6yh. Wedyn bydd gorymdaith lusern o CK I Heol y Brenin lle byddwn yn cyfarfod Sïon Corn eto. Goleuir y goeden Nadolig am 7yh Cynhelir sioe tan gwyllt am 8yh … Darllenwch Fwy

Facebook

Twitter

Paratowch...
...ar gyfer Gwyl y Synhwyrau yn Llandeilo ym mis Tachwedd.
Sbri ym Mis Tachwedd
Mae'r dref yn dod yn fyw gydag awyrgylch gwych, a'r siopau a stondinau yn brysur dros ben.
O'r papur y Daily Star
"We visited the annual pre-Christmas Festival of the Senses in Llandeilo. The town is a great place to shop for a special gift that's a little out of the ordinary."