Croeso cynnes i wefan Gŵyl y Synhwyrau
A warm welcome to the Festival of Senses website

About the festival

Llandeilo Festival of Senses is an annual free pre Christmas festival. Located across the West Wales town, the festival encompasses the towns shops, pubs, cafes and restaurants as well as offering Craft and fashion stalls, food stalls, buskers, entertainment and more. Join us in Llandeilo on the 15th - 17th of November 2019, and get yourself in the Festive spirit.

Amdano'r ŵyl

Mae Gŵyl y Synhwyrau Llandeilo yn ŵyl flynyddol am ddim sydd yn paratoi chi ar gyfer y Nadolig. Wedi'i leoli ar draws y dref, mae'r ŵyl yn cwmpasu'r siopau'r dref, tafarndai, caffis a bwytai yn ogystal â chynnig stondinau crefft a ffasiwn, stondinau bwyd, adloniant a mwy. Ymunwch â ni yn Llandeilo ar y 15 - 17 o Dachwedd, a chael eich hun yn ysbryd y Nadolig.

Gweld

Siwd gymaint i'w weld a'i wneud, ni fyddwch yn gwybod lle i ddechrau ...

Clywed

Adloniant am ddim trwy'r penwythnos i'r teulu i gyd.

Arolgi

Syfrdanwch eich trwyn gyda cymaint o arogleoedd hyfryd!

Blas

Synnwch ar y dewis o fwyd sydd ar gael i'w fwyta tra bo'ch yma ... ac i gymeryd adref.

Cyffwrdd

Profiadau cyffyrddol i gyffroi eich synnwyr cyffwrdd.

Mwynhad

Ar ôl cyffroi eich synhwyrau, amser am ychydig o foethusrwydd.

Newyddion Diweddaraf

(English) Llandeilo Country Market

gyda No Comments

Rydym yn flin nad oes fersiwn Gymraeg i’w gael ar hyn o bryd.

Ein digwyddiadau codi arian nesaf

gyda No Comments

Ein digwyddiadau codi arian nesaf: Helfa Drysor yn yr Hangout IAU Medi 5ed Cofrestrwch rhwng 4:30 a 6:00 Yr amser gadael cynharaf 4:30 yh ac mae’n rhaid i dimau fod yn ôl erbyn 8:00 Seremoni wobrwyo am 8:15 pm Trefnir gan Glwb FfI Llandeilo a Phwyllgor GyS Noddwyr: Cuckoo’s Nest, Evans a Hughes Optegydd a The Hangout.     Yn … Darllenwch Fwy

RYGBI YN Y PARC Awst 25 10yb tan yn hwyr

gyda No Comments

Digwyddiad haf yng Nghlwb Rygbi Llandeilo,  CaeWilliam Digwyddiad codi arian sef parti haf (beth bynnag fo’r tywydd) ar gyfer Gwyl y Synhwyrau RYGBI YN Y PARC Awst 25 10yb tan yn hwyr Dydd Sul Gwyl y Banc Twrnamaint Rygbi Cyffwrdd – gyda hufen iâ,  pizza a barbeciw Bar dan do wedi’i drwyddedu’n llawn Siopau a stondinau gyda noddwyr The Lighthouse … Darllenwch Fwy

(English) Save the dates for our next Festival : November 15 – 17 2019

gyda No Comments

Rydym yn flin nad oes fersiwn Gymraeg i’w gael ar hyn o bryd.

Facebook

Twitter

Paratowch...
...ar gyfer Gwyl y Synhwyrau yn Llandeilo ym mis Tachwedd.
Sbri ym Mis Tachwedd
Mae'r dref yn dod yn fyw gydag awyrgylch gwych, a'r siopau a stondinau yn brysur dros ben.
O'r papur y Daily Star
"We visited the annual pre-Christmas Festival of the Senses in Llandeilo. The town is a great place to shop for a special gift that's a little out of the ordinary."