Friday night at the Festival from CK to King Street

gyda No Comments
Ar Ddydd Gweneram 6yh bydd gorymdaith o faes parcio CK I Stryd y Brenin gyda cherddorion o Fand Tref Llandeilo a phlant ysgol gyda llusernau. 
 
Byddwn yn cyfarfod Siôn Corn ar ei gerbyd, canu emynau yn Gymraeg a Saesneg gyda Ffion Haf, gweld y goleuadau’n cael eu cynnau am 7.15yh, mwynhau cerddoriaeth gan Harry Williams a’r tân gwyllt blynyddol.
 
Noson arbennig gyda digon o siopau’n cynnig raffl, gostyngiadau, diodydd a byrbrydau.
 
Fe’ch gwelwn ni chi yno!