foscrowds

Mae Gŵyl y Synhwyrau yn benwythnos o hwyl, adloniant a cyfleoedd siopa a gynhelir bob mis Tachwedd yn nhref Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin.

Wedi sefydlu yn 2008 gan grwp o fusnesau a mudiadau lleol mae’r wyl nawr yn un o brif digwyddiadau y dref.

FOS Constitution