Parcio  

Bydd yna gwasanaeth Parcio a Teithio yn rhedeg o Ysgol Bro Dinefwr i’r Neuadd Ddinesig ar yr amseroedd canlynol yn ystod y penwythnos.

Dydd Gwener y 17 – 5yh – 10yh

Dydd Sadwrn y 18 – 10yb – 6yh

Dydd Sul y 19 – 10yb – 4yp

Dilynwch arwyddio yr AA i gyrraedd Ysgol Bro Dinefwr neu dilynwch y cos post SA19 6PE

Other parking arrangements – there is free parking in the town train station, Home Farm Dinefwr Park (these are a park and walk service)

The town car park is extremely busy during the festival and we would encourage visitors to choose one of the alternatives mentioned above.

Bysiau

Am yr amserlen bysiau diweddara ewch i https://www.traveline.cymru

Trenau 

Mae gorsaf Llandeilo ar lein Canol Cymru gyda threnau yn rhedeg rhwng Abertawe a’r Amwythig.

Am rhagor o wybodaeth am yr orsaf ewch i http://www.heart-of-wales.co.uk/timetables.htm