AM DIMM

Parcio 

Bydd gwasanaeth bws gwennol yn rhedeg o’r Hangout ac Ysgol Bro Dinefwr i’r Neuadd Ddinesig ar yr ams

eroedd canlynol:

 

Dydd Gwener, 16 Tachwedd: 11yb – 10yh
ON: Bydd y gwasanaeth bws gwennol yn cychwyn am 4.30yh o Ysgol Bro Dinefwr nos Wener

Dydd Sadwrn17: 10yb – 10yh

Dydd Sul,18:11yb – 4yh

Dilynwch yr arwyddion melyn i Ysgol Bro Dinefwr (SA19 6PE)

Bydd parcio rhad ac am ddim yng ngorsaf rheilffordd y dref ac ar Fferm Drenewydd Dinefwr. (10 munud ar droed i’r dref)

Mae’r dref yn brysur iawn yn ystod penwythnos Gwyl y Synhwyrau ac rydym yn eich hannog I ddewis un o’r dewisiadau uchod er mwyn hwyluso y drefn drafnidiaeth.) 

Bysus

Am amserlenni bus ewch at https://www.traveline.cymru

Trenau

Mae gorsaf dref Llandeilo yn gorwedd ar Rheilfordd Calon Cymru sy’n rhedeg rhwng Abertawe ac Amwythig. Am wybodaeth llawn ewch at http://www.heart-of-wales.co.uk/timetables.htm