Gwybodaeth

gyda No Comments

Parcio 

Bydd gwasanaeth bws gwennol yn rhedeg o’r Hangout ac Ysgol Bro Dinefwr i’r Neuadd Ddinesig ar yr ams
(Mae’r bws yn rhad ac am ddim)

eroedd canlynol:

 

Dydd Gwener, 16eg Tachwedd: 11yb – 10yh
ON: Bydd y gwasanaeth bws gwennol yn cychwyn am 4.30yh o Ysgol Bro Dinefwr nos Wener

Dydd Sadwrn17ed: 10yb – 10yh

Dydd Sul,18eg:11yb – 4yh

Dilynwch yr arwyddion melyn i Ysgol Bro Dinefwr (SA19 6PE)

Bydd parcio rhad ac am ddim yng ngorsaf rheilffordd y dref ac ar Fferm Drenewydd Dinefwr. (10 munud ar droed i’r dref)

Mae’r dref yn brysur iawn yn ystod penwythnos Gwyl y Synhwyrau ac rydym yn eich hannog I ddewis un o’r dewisiadau uchod er mwyn hwyluso y drefn drafnidiaeth.)

Bysus

Am amserlenni bus ewch at https://www.traveline.cymru

Trenau

Mae gorsaf dref Llandeilo yn gorwedd ar Rheilfordd Calon Cymru sy’n rhedeg rhwng Abertawe ac Amwythig. Am wybodaeth llawn ewch at http://www.heart-of-wales.co.uk/timetables.htm

 

Mae maes parcio Heol y Cilgaint wedi ei neilltuo ar gyfer deilwyr bathodyn Glas yn unig.
Gellir parcio a cherdded i’r dref o Fferm Drenewydd Dinefwr ac o’r Orsaf Rheilffordd.

Bydd gan yr Ŵyl App arbennig ar Wi-fi Tref Llandeilo. Daliwch eich ffôn dros y Côd isod:

Amseroedd yr Ŵyl:

Dydd Gwener 16eg, 11yb – 9.30yh

Siopa:
Bydd nifer o’r siopau yn cynnig disgownt arbennig dros y penwythnos ynghyd â raffl, llymaid o ddiod a danteithion. Am fanylion llawn cliciwch yma:

Bydd Stondinau yn agor am 11yb
Ffasiwn– Capel Horeb, Y Cawdor.
Celf a Chrefft – Y Neuadd Ddinesig, Heol y Cilgaint
Arddangosfeydd Celf a Chrefft – Capel Ebenezer, Heol y Cilgaint (100 llath o’r Neuadd Ddinesig) New Feature
Bwyd Stryd ac Adloniant – Heol y Brenin
Marchnad Bwyd – Prif Faes Parcio y dref, Heol y Cilgaint New Feature

Adloniant:

6yh: Gorymdaith Llusern o faes parcio CKs i Stryd y Brenin.
Sion Corn yn cyrraedd a chanu carolau

7.15yh: Goeluo’r dref
7.45yh: Tân gwyllt

Dydd Sadwrn 17eg, 10yb – 6yh

Bydd llawer o gynigion arbennig, danteithion a diod ar gael yn siopau’r dref yn ystod y penwythnos. Am fanylion llawn cliciwch yma. Stondinau ar agor am 10yb

Bydd llu o ddanteithion, nwyddau  a chrefftau  ar gael yn  Horeb, y Farchnad Fwyd, Heol y Brenin, y Neuadd Ddinesig, Capel Ebenezer. New Feature

Cynhelir Marchnad Ffermwyr a Chymunedtu ol y Ceffyl Gwyn yn y maes parcio. New Feature

Adloniant: 11yb

Heol Rhosmaen & Llwyfan Stryd y Brenin. Bydd Gŵyl Y Gaeaf i’w weld yn yr Hangout.

12 yb Taith tywys o gwmpas Llandeilo yng nghwmni  Nick Brunger. Yn cychwyn o’r Marchnad Fferm yn y  Maes Parcio

2yh gellir gwylio Gêm Rygbi yn yr Angel, Y Salutation, y Ceffyl Gwyn a’r Hydd Gwyn.

 

Dydd Sul, 8fed 11yb – 4yh


Siopa:
Stalls open business at 11:00 am

Bydd llu o ddanteithion, nwyddau  a chrefftau  ar gael yn  Horeb, y Farchnad Fwyd, Heol y Brenin, y Neuadd Ddinesig.