RYGBI YN Y PARC Awst 25 10yb tan yn hwyr

gyda No Comments

Digwyddiad haf yng Nghlwb Rygbi Llandeilo,  CaeWilliam Digwyddiad codi arian sef parti haf (beth bynnag fo’r tywydd) ar gyfer Gwyl y Synhwyrau RYGBI YN Y PARC Awst 25 10yb tan yn hwyr Dydd Sul Gwyl y Banc Twrnamaint Rygbi Cyffwrdd – gyda hufen iâ,  pizza a barbeciw Bar dan do wedi’i drwyddedu’n llawn Siopau a stondinau gyda noddwyr The Lighthouse … Darllenwch Fwy

Gwybodaeth

gyda No Comments

Parcio  Bydd gwasanaeth bws gwennol yn rhedeg o’r Hangout ac Ysgol Bro Dinefwr i’r Neuadd Ddinesig ar yr ams (Mae’r bws yn rhad ac am ddim) eroedd canlynol:   Dydd Gwener, 16eg Tachwedd: 11yb – 10yh ON: Bydd y gwasanaeth bws gwennol yn cychwyn am 4.30yh o Ysgol Bro Dinefwr nos Wener Dydd Sadwrn17ed: 10yb – 10yh Dydd Sul,18eg:11yb – 4yh Dilynwch yr arwyddion … Darllenwch Fwy

Friday night at the Festival from CK to King Street

gyda No Comments

Ar Ddydd Gweneram 6yh bydd gorymdaith o faes parcio CK I Stryd y Brenin gyda cherddorion o Fand Tref Llandeilo a phlant ysgol gyda llusernau.    Byddwn yn cyfarfod Siôn Corn ar ei gerbyd, canu emynau yn Gymraeg a Saesneg gyda Ffion Haf, gweld y goleuadau’n cael eu cynnau am 7.15yh, mwynhau cerddoriaeth gan Harry Williams a’r tân gwyllt blynyddol. … Darllenwch Fwy

Parcio

gyda No Comments

Parcio  Bydd gwasanaeth bws gwennol yn rhedeg o’r Hangout ac Ysgol Bro Dinefwr i’r Neuadd Ddinesig ar yr ams (Mae’r bws yn rhad ac am ddim) eroedd canlynol:   Dydd Gwener, 16eg Tachwedd: 11yb – 10yh ON: Bydd y gwasanaeth bws gwennol yn cychwyn am 4.30yh o Ysgol Bro Dinefwr nos Wener Dydd Sadwrn17ed: 10yb – 10yh Dydd Sul,18eg:11yb – … Darllenwch Fwy

Adloniant

gyda No Comments

Adloniant noddir gan Cadog Homecare   Bydd adloniant yn cael ei ddarparu drwy gydol y penwythnos mawr : ar brif lwyfan Stryd y Brenin a ger Variations a Cutting Edge ar Rhosmaen, yn yr Hangout ac yn nhafarndai y dref Dyma rhagflas o rai o’r diddanwyr fydd yn perfformio yn ystod y penwythnos Y Gantores Ffion Haf https://m.youtube.com/watch?v=SArzKMgtacY   Y … Darllenwch Fwy

A highlight in this year’s festival is the Lotus Sisters Dance Belly Company

gyda No Comments

A highlight in this year’s festival is the Lotus Sisters Dance Belly Company   Sun 18th at 12:00 The Lotus Sisters Belly Dance Company will be on King Street Stage performing a set which will involve fast-paced and folkloric-infused choreography, drums – and balancing props such as swords and ceremonial bowls on their heads! They also like to end their … Darllenwch Fwy

“Mae Gŵyl y Synhwyrau yn helpu Llandeilo i fynd yn “Hitech”

gyda No Comments

Mae’r Ŵyl y Synhwyrau blynyddol yn helpu Llandeilo i fynd yn gyfan gwbl uwch-dechnoleg. Mae trefnwyr yr ŵyl wedi helpu i sefydlu gwasanaeth wi-fi yng nghanol y dref. Ac maent yn barod i lawnsio App arbennig ar gyfer yr Ŵyl y Senses, sy’n rhedeg o Dachwedd 16-18 “Rydyn ni am i Llandeilo fod ar flaen y gad o’r chwyldro technolegol,” … Darllenwch Fwy

1 2