Adloniant

gyda No Comments

Adloniant noddir gan Cadog Homecare

 

Bydd adloniant yn cael ei ddarparu drwy gydol y penwythnos mawr :

ar brif lwyfan Stryd y Brenin a ger Variations a Cutting Edge ar Rhosmaen,

yn yr Hangout ac yn nhafarndai y dref

Dyma rhagflas o rai o’r diddanwyr fydd yn perfformio yn ystod y penwythnos

Y Gantores Ffion Haf

https://m.youtube.com/watch?v=SArzKMgtacY

 

Y Canwr Harry Williams Potter

https://soundcloud.com/harry-williams-potter

 

 

Enillydd Twyi got Talent, y consuriwr MagicAsh – Consuriwyr unigryw iawn 

https://m.youtube.com/channel/UCWCcszL6gTK1-q8wPYwh9cw

Teithiau tywys o gwmpas y dref gyda Nick Brunger

https://www.thespookymagiccompany.co.uk/pages/creepy-carmarthen-tours.php

Dawnswyr Bola y Lotus Sisters 

https://www.facebook.com/LotusSistersBellyDance/

 

 Atsain o’r hen ddyddiau gan y gantores Band Tref Llandeilo, Dai C Thomas, Peri Lynn, The Meadows a mwy

 

 

Uchafbwyntiau’r rhaglen adloniant eleni:

Teithiau Tywys, Straeon Arswyd a Dirgelion y Dref 

Ymunwch gyda Nick Brunger ar ei daith o gwmpas mannau dirgel a chudd y dref I glywed am hanesion arswydus a rhyfedd rhai o’r trigolion. Cyfarfod ym mynwent eglwys Teilo Sant am 12:00 dydd Sadwrn ac am 2:15 pnawn Sul.

Mae Nic, o Gaerfyrddin, wedi mynd a’i straeon hanesyddol o gwmpas hen adeiladau hanesyddol y DU ac yn hen law ar adrodd straeon difyr.

 

Cwmni Dawns Bola y Lotus Sisters

Bydd cwmni dawns y Lotus Sisters yn perfformio coreograffeg cyffroes i ddrymiau ac yn siwr o annog y gynulleidfa I ymuno yn yr hwyl cyn gorffen y cyfan!

Bydd cyfle I gymryd rhan mewn gweithdy dawns (yn addas I bawb), dan arweiniad Ronnie sydd wedi bod yn dawnsio bol ers dros 10 mlynedd ac yn ymarferydd dawns ers dros 30. Mae gweithdai y Lotus Sisters yn canolbwyntio ar gysylltu’r corff â’r egni sy’n gyrru’r ddawns.

Mae’r grŵp wedi ei hysbrydoli gan y traddodiad Arabeg a’r Aifft o’r byd clasurol a chyfoes a’r diwylliant gwerin a gaed yn y dwyrain canol. Daw’r aelodau o orllewin a chanolbarth Cymru, eu nod yw ysbrydoli, creu a chysylltu bobl gyda ryddmau’r ddawns.

https://www.facebook.com/LotusSistersBellyDance/