Parcio

gyda No Comments

Parcio 

Bydd gwasanaeth bws gwennol yn rhedeg o’r Hangout ac Ysgol Bro Dinefwr i’r Neuadd Ddinesig ar yr ams
(Mae’r bws yn rhad ac am ddim)

eroedd canlynol:

 

Dydd Gwener, 16eg Tachwedd: 11yb – 10yh
ON: Bydd y gwasanaeth bws gwennol yn cychwyn am 4.30yh o Ysgol Bro Dinefwr nos Wener

Dydd Sadwrn17ed: 10yb – 10yh

Dydd Sul,18eg:11yb – 4yh

Dilynwch yr arwyddion melyn i Ysgol Bro Dinefwr (SA19 6PE)

Bydd parcio rhad ac am ddim yng ngorsaf rheilffordd y dref ac ar Fferm Drenewydd Dinefwr. (10 munud ar droed i’r dref)

Mae’r dref yn brysur iawn yn ystod penwythnos Gwyl y Synhwyrau ac rydym yn eich hannog I ddewis un o’r dewisiadau uchod er mwyn hwyluso y drefn drafnidiaeth.) 

Bysus

Am amserlenni bus ewch at https://www.traveline.cymru

Trenau

Mae gorsaf dref Llandeilo yn gorwedd ar Rheilfordd Calon Cymru sy’n rhedeg rhwng Abertawe ac Amwythig. Am wybodaeth llawn ewch at http://www.heart-of-wales.co.uk/timetables.htm