Adloniant yn ystod yr ŵyl

 

Noddwyd gan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYS 2022 Rhaglen Adloniant

Dydd Gwener 18fed Tachwedd
LLWYFAN:

17:00:00 Band y Dref ar Lwyfan Stryd y Brenin

18:00:00 Agoriad swyddogol yr Ŵyl gan Jonathan Edwards AS

18:15:00 Siôn Corn yn dod drwy’r dref ar sled

18:25:00 Gorymdaith llusernau o CK i Stryd y Brenin, wedi’i arwain gan grŵp CP Samba

Band y Dref ar Stryd y Brenin gydag emynau wedi’u canu gan Ffion Haf

19:15:00 Troi’r Golau Nadolig ymlaen gan y Maer Gordon Kilby

Harry Luke a Ffion Haf

20:00:00 Sioe Laser Ysblennydd

20:30:00 Harry Luke ar lwyfan

21:00:00 Diwedd y Llwyfan

Davies & Co Heol yr Orsaf

Ar agor yn hwyr nos Wener gyda bwyd Nadoligaidd

Flows ar Stryd y Farchnad:

Cadence a Laurence Lewis

Salutation Inn

Dydd Gwener
8yh The Hot House Combo, band ‘Blues a Swing’ anhygoel

White Horse
Dydd Gwener 8yh – Dai. C. Thomas

Yr Hen Vic

Cerddoriaeth fyw

Dydd Sadwrn 19eg Tachwedd

LLWYFAN:

10:00:00 Plant Ysgol Ffairfach

10:40:00 Lleisiau Lliw  côr merched o Bontarddulais

11:20:00 Plant Ysgol Gynradd Llandeilo

12:00:00 Lleisiau ‘r Cwm

12:40:00 Plant Ysgol Teilo Sant

13:20:00 Laurence Lance Lewis

15:00:00 Streep

16:30:00 Dai C Thomas

Carreg Law Groto Siôn Corn

10yb– 4yh

Eglwys Sant Teilo

10yb – 1yh Bore coffi gyda gweithgareddau i blant

7yh Cantorion Llandeilo Singers: Messiah (Handel)

Hengwrt

Gweithgareddau plant

Ardal tu allan i Cutting Edge, Stryd Rhosmaen

Bwyd ac adloniant

Ardal Fwyd Cubits Court:

Arddangosfeydd coginio drwy gydol y dydd

Davies & Co Heol yr Orsaf

Ar agor yn hwyr, bwyd Nadoligaidd ac adloniant, cynigion arbennig

Flows ar Stryd y Farchnad

2yh Ian Shimmin

Salutation Inn

Marchnad Fach 12-4yh

12.30-1.30yh – Côr Meibion Dinefwr

2-3yh – The Washboard Resonators

3.30-4.30yh – Iwcalilis Llandeilo

5-7yh – Alan Thomas

8-10yh – Rhys Morgan

Ceffyl Gwyn

Dydd Sadwrn 6yh Cadence

Dydd Sul 20fed Tachwedd

Stryd y Brenin:

10:00:00 Râs Siôn Corn

LLWYFAN:

10:00:00 Alan Thomas

10:30:00 Layla

11:00:00 Lotus Sisters, Dawnswyr Bol

11:30:00 Corau Tenovus “Sing With Us” Caerfyrddin a Llanelli

12:00:00 Côr Y Scarlets

12:30:00 Grŵp Ieuenctid Cymysg

13:00:00 Sunflowers Cymru

13:30:00 Cadence

15:00:00 Simone Summers

16:00:00 Diwedd y llwyfan

Ceffyl Gwyn

Prynhawn dydd Sul: Ian Shimmin

 

HENGWRT:

Friday 18th November

Siopa Nadolig Hwyr yn Cyfoes, Hengwrt 9.30yb – 8yh

2yp – 6yh : Sesiynau Straeon gyda Ceri Phillips, Beyond the Border (Dwyieithog ac addas i bob oedran)

Late Night Shopping at Cyfoes, Hengwrt 9.30am – 8pm

2pm – 6pm : Storytelling with Ceri Phillips, Beyond the Border (Bilingual and suitable for all ages)

 

Saturday 19th November

Bydd Cyfoes, Hengwrt ar agor ar gyfer siopa Nadolig rhwng 9.30am a 6pm

10yb – 2yp : Gweithdy Corachod i blant, gan gynnwys tatŵs glityr, creu cerdyn Nadolig, ysgrifennu llythyr i Siôn Corn, a chreu bwyd i’r ceirw. Bydd hefyd sgrîn werdd lle bydd teuluoedd yn gallu tynnu llun o flaen golygfa Nadoligaidd.

2yp – 6yh : Sesiynau Straeon gyda Ceri Phillips, Beyond the Border (Dwyieithog ac addas i bob oedran) Cost : £1 y pen

Cyfoes, Hengwrt will be open for Christmas shopping between 9.30am and 6pm

10am – 2pm : Elf Workshops for children, including glitter tattoos, creating a Christmas card, writing a letter to Santa, making reindeer food. We will also have a green screen where families can come and take a photo in front of a Christmassy scene.

2pm – 6pm : Beyond the Border Storytelling with Ceri Phillips. (Bilingual and suitable for all ages) Cost : £1 a head


Sunday 20th November

Bydd Cyfoes, Hengwrt ar agor ar gyfer siopa Nadolig rhwng 9.30am a 6pm

10yb – 4yp : Dangos ein ffilm Nadolig – Nadolig Bendigedig – bob hanner awr yn ein sinema bach. Addas i blant ysgol cynradd.

12yp – 4yp : Sesiynau Straeon gyda Ceri Phillips, Beyond the Border (Dwyieithog ac addas i bob oedran)

Cyfoes, Hengwrt will be open again for Christmas shopping between 10am and 4pm.

10am – 4pm : Showings of our Christmas film – Nadolig Bendigedig – will be in our mini cinema. Suitable for primary school ages.

12pm – 4pm : Beyond the Border Storytelling with Ceri Phillips. (Bilingual and suitable for all ages

 

 

Friday 2pm-6pm
Sat 2pm-6pm
Sunday 12pm-4pm

Bydd y Chwedleuwraig Leol Ceri Phillips yn rhannu rhai o’i hoff chwedlau gwerin teuluol fel rhan o weithgareddau pnawn Gŵyl Chwedleua Beyond the Border yn Hengwrt rhwng 2pm a 5pm. O Chwedlau Gwerin llai cyfarwydd i chwedlau lleol o bwys, bydd y storïau yma’n eich difyrru, eich synnu a’ch ysbrydoli. Addas i bob oed a byddant yn cael eu perfformio yn Gymraeg ac yn ddwyieithog.