Dyddiadau 2017

gyda No Comments

Rydym yn falch i gyhoeddi mae dyddiadau yr wyl yn 2017 fydd y 17, 18 a 19 o Dachwedd. Byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth am digwyddiadau a newyddion yn fuan, ond am nawr rhowch y dyddiad yn y dyddiadur.

Mae gan Dywi Dalent

gyda No Comments

Peidiwch anghofio fod gennym y gystadleuaeth ‘Mae gan Dywi Dalent’ yn yr wythnosau cyn yr ŵyl. Fe fydd yr enillydd yn perfformio ar y brif lwyfan yn ystod penwythnos yr ŵyl. Gweler y dudalen ‘Adloniant’ am fwy or wybodaeth.