GYS 2022 Rhaglen Adloniant

gyda No Comments

GYS 2022 Rhaglen Adloniant

Dydd Gwener 18fed Tachwedd

17:00:00 Band y Dref ar Lwyfan Stryd y Brenin

18:00:00 Agoriad swyddogol yr Ŵyl gan Jonathan Edwards AS

18:15:00 Siôn Corn yn dod drwy’r dref ar sled

18:25:00 Gorymdaith llusernau o CK i Stryd y Brenin, wedi’i arwain gan grŵp CP Samba

Band y Dref ar Stryd y Brenin gydag emynau wedi’u canu gan Ffion Haf

19:15:00 Troi’r Golau Nadolig ymlaen gan y Maer Gordon Kilby

Harry Luke a Ffion Haf

20:00:00 Sioe Laser Ysblennydd

20:30:00 Harry Luke ar lwyfan

21:00:00 Diwedd y Llwyfan

Davies & Co Heol yr Orsaf

Ar agor yn hwyr nos Wener gyda bwyd Nadoligaidd

Flows ar Stryd y Farchnad:

Cadence a Laurence Lewis

Salutation Inn

Dydd Gwener 8yh The Hot House Combo, band ‘Blues a Swing’ anhygoel

White Horse Dydd Gwener 8yh – Dai. C. Thomas

Yr Hen Vic

Cerddoriaeth fyw

Dydd Sadwrn 19eg Tachwedd

LLWYFAN:

10:00:00 Plant Ysgol Ffairfach

10:40:00 Lleisiau Lliw  côr merched o Bontarddulais

11:20:00 Plant Ysgol Gynradd Llandeilo

12:00:00 Lleisiau ‘r Cwm

12:40:00 Plant Ysgol Teilo Sant

13:20:00 Laurence Lance Lewis

15:00:00 Streep

16:30:00 Dai C Thomas

Carreg Law Groto Siôn Corn

10yb– 4yh

Eglwys Sant Teilo

10yb – 1yh Bore coffi gyda gweithgareddau i blant

7yh Meseia gan Handel – Llandeilo Cantoriau

Hengwrt

Gweithgareddau plant

Ardal tu allan i Cutting Edge, Stryd Rhosmaen

Bwyd ac adloniant

Ardal Fwyd Cubits Court:

Arddangosfeydd coginio drwy gydol y dydd

Davies & Co Heol yr Orsaf

Ar agor yn hwyr, bwyd Nadoligaidd ac adloniant, cynigion arbennig

Flows ar Stryd y Farchnad

2yh Ian Shimmin

Salutation Inn

Marchnad Fach 12-4yh

12.30-1.30yh – Côr Meibion Dinefwr

2-3yh – The Washboard Resonators

3.30-4.30yh – Iwcalilis Llandeilo

5-7yh – Alan Thomas

8-10yh – Rhys Morgan

Ceffyl Gwyn

Dydd Sadwrn 6yh Cadence

Dydd Sul 20fed Tachwedd

Stryd y Brenin:

10:00:00 Râs Siôn Corn

LLWYFAN:

10:00:00 Alan Thomas

10:30:00 Layla

11:00:00 Lotus Sisters, Dawnswyr Bol

11:30:00 Corau Tenovus “Sing With Us” Caerfyrddin a Llanelli

12:00:00 Côr Y Scarlets

12:30:00 Grŵp Ieuenctid Cymysg

13:00:00 Sunflowers Cymru

13:30:00 Cadence

15:00:00 Simone Summers

16:00:00 Diwedd y llwyfan

Ceffyl Gwyn

Prynhawn dydd Sul: Ian Shimmin

Davies & Co
Byddwn ni yn Davies & Co ar agor yn hwyr nos Wener a nos Sadwrn ac ar agor dydd Sul tan 2yh
Bywddwn yn gweini bwyd Nadoligaidd i eistedd mewn neu i gludo allan ar y ddau ddiwrnod a’r ddwy noswaith. Rydym yn bwriadu trefnu adloniant ar gyfer dydd Sadwrn (i’w gadarnhau). A byddwn yn rhoi cynigion arbennig.