RYGBI YN Y PARC Awst 25 10yb tan yn hwyr

gyda No Comments
Digwyddiad haf yng Nghlwb Rygbi Llandeilo,  CaeWilliam
Digwyddiad codi arian sef parti haf (beth bynnag fo’r tywydd) ar gyfer Gwyl y Synhwyrau
RYGBI YN Y PARC Awst 25 10yb tan yn hwyr
Dydd Sul Gwyl y Banc
Twrnamaint Rygbi Cyffwrdd –
gyda hufen iâ,  pizza a barbeciw
Bar dan do wedi’i drwyddedu’n llawn
Siopau a stondinau gyda noddwyr The Lighthouse Wales, Chess Menswear Llandeilo,
Gemwaith Barr & Co , YPantri Glas
Cerddoriaeth o hanner dydd ymlaen gydag Ian Shimmin, William Jones ac Alan Thomas
Cofrestrwch eich timau trwy neges yma neu anfonwch e-bost at FOS_Stalls@mail.com
Mynediad £ 5 y pen a £ 12 y teulu.