Beth sy’n Digwydd i Llandeilo ar Dachwedd 15 – 17

gyda No Comments

Rhai o’r pethau sydd yn digwydd yn yr ŵyl eleni

Bydd yr ŵyl yn agor ar ddydd Gwener 15fed Tachwedd am 11yb

Byd Siôn Corn yn dod drwy’r dref am 6yh. Wedyn bydd gorymdaith lusern o CK I Heol y Brenin lle byddwn yn cyfarfod Sïon Corn eto.

Goleuir y goeden Nadolig am 7yh

Cynhelir sioe tan gwyllt am 8yh

Bydd Band y Dref, Ffion Haf a Harry Luke yn ein diddori

 

Ar y dydd Sadwrn a dydd Sul ceir mwy o gerddoriaeth ac adloniant a fydd yn ychwanegu at  hinsawdd hudolus yr ŵyl. Bydd maes yr ŵyl yn cynnwys Stryd Caerfyrddin eleni lle ceir stondinau cymunedol ac eglwys Teilo Sant lle cewch fwynhau coffi ac adloniant drwy ddydd Sadwrn.

 

Oriau siopa’r ŵyl

Dydd Gwener    11yb – 9yh          (Stondinau yn unig. Bydd rhai siopau ar agor yn hwyrach)

Dydd Sadwrn     10yb –  6yh         (Stondinau yn unig. Bydd rhai siopau ar agor yn hwyrach)

Dydd Sul              11yb – 4yh          (Stondinau yn unig. Bydd oriau siopau yn amrywio)

 

Os defnyddiwch y cyfleusterau Parcio a Theithio yn yr Hangout gallwch bori’r nifer helaeth o stondinau celf a chrefft neu fwynhau peth o’r bwyd amrywiol fydd ar gael yma tra’n disgwyl am y bws nesaf.

Bydd yno stondinau:

gemwaith gwifren alwminiwm wedi’i wneud â llaw,

ystod o eitemau addurnol wedi’u gwneud â llaw â brithwaith,

cynhyrchion gofal croen naturiol, wedi’u seilio ar blanhigion, heb greulondeb o Langeitho,

lapio ffelt, lapio a thaflu,

Edafedd Gwlypach ac eitemau wedi’u gwau,

cacennau cartref, croglenni wal wedi’u gwehyddu â llaw a hetiau.-crefft, anrhegion wedi’u gwneud â llaw ac addurniadau o ffelt, ffabrig  a phren,

gweuwaith, siwmperi, sanau, ffrogiau, gwrthrychau crefft

Addurniadau mewnol, addurniadau Nadolig ac ati

Tecstilau Triathlon, beiciau ffordd a beiciau mynydd, siwtiau gwlyb, offer rhedeg ac ategolion.

Dillad, Affeithwyr ac Anrhegion Plant Organig

 

Bydd bws parcio a theithio ychwanegol ar adegau allweddol yn lleddfu’r tagfeydd a gafwyd y llynedd yn ystod seibiannau cyfreithiol y gyrwyr ac rydym wedi ychwanegu mwy o leoedd parcio y tu ôl i’r Hangout.

Bydd bysiau yn rhedeg yn ystod yr amseroedd hyn:

Dydd Gwener:

Hangout 11 am – 10pm

Ysgol Bro Dinefwr 4: 30yp – 10yp

Dydd Sadwrn

Hangout 10 am – 10pm

Ysgol Bro Dinefwr 10 am – 10 pm (Gorlif Tregib os oes angen)

Dydd Sul

Hangout 11 am – 4 pm

Ysgol Bro Dinefwr 11 am – 4pm

Diolch i’n noddwyr Parcio a Theithio, The Salutation Inn a Birds ‘Hill Renewable Heating, a wnaeth hyn yn bosibl

 

Dydd Sul, 17 Tachwedd 2019

09:00 – 11:00 King Street Llandeilo

 Rydym yn hynod gyffrous i gyhoeddi’r

‘Santa Run’ cyntaf erioed yn Llandeilo fel rhan o’n gŵyl @ Llwybr 5k o gwmpas y dref.

Cofrestru o 9yb ymlaen

Dechrau Rhedeg 10yb

Darperir gwisg Siôn Corn i bob ymgeisydd, ond mae croeso i chi ddod â’ch un chi

Ymunwch yn yr hwyl fel rhan o ddigwyddiadau Gŵyl y Synhwyrau i helpu i godi arian ar gyfer 3 Elusen: Elusen Tiwmor yr Ymennydd, Tenovus a Sefydliad Jac Lewis.

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/mayors-charity-5k-santa-run-tickets-77652295105?fbclid=IwAR12ovu9hxBloPZUeDs-qod_QfPV__eNp5ty03ymIy89VQ5-8kLBW6kUb7w

 

POBI PEPPERCORN  Mae’n bryd fod pawb yn pobi! ….. Dyma Her Pobi Peppercorn eleni

 

Eleni mae gennym westai arbennig i’n helpu i farnu a chyflwyno enillwyr Peppercorn Bake Off 2019!

Michelle Evans-Fecci ….. Cystadleuydd o Great British Bake Off eleni! #GBBO

Edrychwch ar y ddolen isod i gael yr holl wybodaeth sydd angen arnoch ….

https://peppercorn.net/index.php?route=pavblog%2Fblog&id=31&fbclid=IwAR1mIyuhl1lC006GP0n72TTvcoHaFDEu2z8GqcXSsgFOsqj6MLw-UHuhfxo