stalls1

Rydym yn hapus i gymryd ceisiadau am stondinau i fynychu Gŵyl Synhwyrau 2023.

Mae wedi bod yn flwyddyn neu ddwy anodd ac yn anffodus mae’r ŵyl yn costio mwy na £28,000 i’w rhedeg eleni oherwydd costau uwch. Yr ydym wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd i gynyddu costau deiliaid stondinau er mwyn ceisio cydbwyso’r llyfrau, sy’n dal i gael cymhorthdal gan ein harian ein hunain a godwyd yn ystod digwyddiadau codi arian.

Rhestrir y costau ar gyfer 2022 isod:

Stondin Stryd y Brenin (Bwyd Stryd) yw £300
Y Neuadd Ddinesig (Crefftau)  a’r Marquee Bwyd yw £200

Llenwch y ffurflen berthnasol isod gyda’ch cais. Bydd ceisiadau’n parhau ar agor tan ddiwedd mis Awst.